Locka humlor, bin, fjärilar och fåglar till trädgården, 22 november

Eva Rönnblom berättade om vilken nytta alla insekter gör som pollinerare i trädgården. Utan dem ingen frukt och inga bär. Det finns drygt 37 arter av humlor och myror ska man inte förargas på, de gör stor nytta när de mumsar i sig bladlöss. Fjärilarna är flest  runt 20de juli men har ju tyvärr blivit färre. Deras larver lever av växter som vi betraktar som ogräs och tar kål på.

Med vackra bilder beskrev Eva vilka blommande växter som vi ska satsa på från tidig vår till senhösten. Krokus, snödroppar och sälg är mycket uppskattade tidiga blommare och alla kryddväxter är riktiga magneter på sommaren. Hösthallon blommar sent och är mycket goda när alla andra bär gjort sitt.  Och vi får inte glömma att ställa ut vatten på många ställen i trädgården, det uppskattas av både insekter och fåglar.

foto: Eva Rönnblom

foto: Eva Rönnblom