Föredrag om klematis på årsmötet 15 februari 2024

Efter årsmötet fick vi lyssna på Werner Statsny som berättade om det stora klematissläktet med bilder och gav följande goda råd.

Några tips för klematis plantering

 • Krukodlade klematis planteras i princip alltid på samma höjd i jorden som den hade i krukan. Läs anvisningen på krukan om hur just din klematis ska planteras, några sorter ska planteras djupare.
 • Jord: Använd befintlig grund jord och förbättra med 30 procent planteringsjord.
  Aldrig i enbart köpejord!
 • Är jorden på växtplatsen förbrukad, hämta jord från annat ställe och tillsätt brunnen kompost.

Vattning

 • Vid nyplantering: 2 ggr 5 l med någon minuts mellanrum
 • Underhållsvattning: 1 gång i veckan med minst 10 l ( 1 hink)
  Tips: Fyll en 10 l hink och häll på i lagom takt. Att bara skvätta med slangen är meningslöst. 
Det är nästa omöjligt att dränka en klematis!
  Viktigt vid plantering mot husväggar! Bör helst undvikas.
 Det blir ett för torrt läge och för lite tillgänglig fukt för plantan.
  Tänk att all näring kan plantor enbart ta upp med hjälp av vatten.