Från frö till vas – odla egna snittblommor, 3 mars 2024

Sofia Wikander, florist och snittblomsodlare från Gillmyra Blomster i Åkersberga, berättade för oss om hur man kan tänka om du vill odla dina egna snittblommor i din trädgård eller i större skala.

Sofia pratade först om planering. Vad vill du med din odling? Vill du njuta av dem på plats, ta in för att sätta i vas eller kanske göra blomsterarrangemang?

Var i trädgården passar det bäst för odling av snittblommor? Se dig runt i din trädgård tidigt på våren, var smälter snön först? Hur är jorden? Vad växer där idag? Varmt, lä och en bra jord är a och o för att lyckas.

Förbättra befintlig jord med uppgödslad kompost, bokashi eller stallgödsel, om du har tillgång till det.

Du kan antingen förså inomhus och plantera ut när risken för sista frosten är över, kanske i mitten på maj, eller direktså i rabatten. Skydda mot t ex snigelangrepp genom att täckodla med barriärer av andra växter, typ ogräs, på sidan av bäddarna som sniglarna väljer i första hand. Och plocka bort sniglarna regelbundet förstås.

Många båda annueller och perenner går att kallså ute redan i mars. Så i byttor, täck med genomskinligt lock med hål. Fördelen med kallsådd är att fröerna får gro i egen takt, plantorna blir inte så långa och gängliga utan blir med kompakta och knubbiga. Nackdelen är ojämn groning och eventuellt senare blomning. Ett tips är att sätta fröerna i separata små byttor i stället för att bredså då det kan vara svårt med omskolningen på grund av den ojämna grotiden.

Lämpliga växter för kallsådd är: riddarsporre, ringblomma, lejongap, rosenskära, blomstermorot, vädd, flox, hirs, tagetes m fl.

De små plantorna måste avhärdas innan de planteras ut. Avhärda stegvis genom att vänja dem med solljus, vind och temperaturväxlingar. Det tar ca två veckor. Om du har kallsått behövs ingen avhärdning.

Förvattna jorden innan utplantering, punktgödsla plantorna och skydda mot angrepp, vind och uttorkning.

Sedan är det bara att njuta av skörden!