Ingela och 9 medlemmar på besök hos Ulf Svensson, 22 maj

I fantastisk försommarvärme kvällen den 22 maj  besöker vi Ulf Svenssons radhusträdgård i Vårberg. Här möts vi av blommande rododendron, azaleor, den gula svavelpionen, ovanliga nävor, många marktäckare med mera med mera. Otroligt hur mycket som kan få plats med på en liten yta med stor kunskap och planering. Ingen växt får bli för stor, då klipps den eller åker ut. 

Ulfs tips: Vattna bara när en växt är nyplanterad sen får rötterna söka sig ner efter fukt. Med ständig vattning blir rötterna ytliga istället.

Ytterligare tips: Köp  tre växter av samma sort och plantera på olika ställen för att se var den trivs bäst.

 

ulf1

Ulf berättar om sina rariteter men även vanligheter som används på ett spännande sätt

ulf2

Alpgentianians blåa färg väcker habegär. I min trädgårdsbok står det : ”Inte helt lättodlad”. Kunde just tänka det!

ulf3

Dubbel gulsippa