Gräs och ormbunkar 19 maj

Eva Wirén berättade för oss om sina favoriter bland gräs. Alltifrån låga och tåliga som glansälväxing och vårälväxing till det 1,5 m höga tuvröret ’Karl Foerster’, som ”har allt”. Blåsvingel klarar torka, medan andra såsom palmstarr, blodgräs och blåtåtel vill ha fuktigt.

Vi fick också se skira ormbunkar och robusta ormbunkar. De vill normalt ha fuktigt, men inte blött och klarar olika pH. Svartbräken, uddbräken, skuggbräken och träjon är tåliga. Ormbunkarnas Rolls Royce strutbräken sprider sig med utlöpare, så man får tänka ordentligt på placeringen.

blåtåtel

blåtåtel