Äpplets ursprung, 16 februari 2022

Efter årsmötet fick vi ta del av en reseskildring som visade en vacker och spännande del av världen i Kirgizistan där Mats Lindberg berättade av människors livsbetingelser och samtidigt få lära oss litet om olika fruktsorters ursprung i världen.

Vi fick se bilder på dalgångar och bergskedjor där växtlighet finns bevarad och största delen av Kirgizistan är genomkorsad av den stora bergskedjan Tien Shan. Det finns 16 klimatzoner på grund uppdelningen av berg och dalar. Det kan vara varm sommar i vissa delar och vinter i andra delar av landet under samma period .

Då landet har varit isolerat på grund av sin geografiska belägenhet och sitt klimat har det bidragit till att bevara sorter av ett stort bestånd av äpplen, valnötter och andra sorters fruktträd i detta område. Både vilda och frösådda sorter och vi fick se ett antal exempel på ängsodlingar i olika dalgångar.

Anita Ekedahl